About admin

This author has not yet filled in any details.
So far admin has created 82 blog entries.

Regional Events

24.08.2015|

Hidrobaraje

31.07.2015|

1. Приемане на стандартите на ЕС и принос към изпълнението на достиженията на правото за събиране, обработка и анализ на данните

1.1. Преглед на стандартите на ЕС

1.2. Съвместимост с текущата база данни-ГИС

1.3. Анализ на стандартите на ЕС относно качеството на водата

18.07.2015|

2. Прилагане на Рамковата директива за водите

2.1. Анализ на мрежата за мониторинг

2.2. SW-приложение за мониторинг на водите

2.3. База данни

2.4. Локализиране на платформата на база ниво  на информационната  система за управление на водите (WIMS)  за специфичното използване в рамките на Националната агенция за защита на околната среда

2.5. Развитие на платформата и конфигуриране на интерфейсите

2.6. Развитие и конфигуриране на интерфейси за получаване на […]

17.07.2015|

2. Implementing the Water Frame Directive (2000/60/EC) by a high standard monitoring program of the water status of the Danube

16.07.2015|

3. Доставка на необходимото оборудване

See the Gallery

16.07.2015|

3. Purchasing the equipment

15.07.2015|

4. Синхронизация на методологиите за мониторинг за Румъния и България

4.1. Преразглеждане на двустранното  споразумение за управление на водите между Румъния и България

4.2. Описание на общите методологии за двустранните дейности

See the Gallery

15.07.2015|

4. Synchronise methodologies for monitoring in Romania and Bulgaria and with the international regulations

14.07.2015|

5. IИнтеркалибриране на регионалните лаборатории за качеството на водата

5.1. Доставка  на необходимите  реактиви и комплекти оборудване

5.2. Анализ на качеството на водата за интеркалибриране на лабораториите и специфичен анализ Articol Hamchevici ANAR (Национална администрация на румънските води)

14.07.2015|